Транспортна реклама

Брандиране на автомобили:

Рекламата върху автомобил или друго превозно средство е ефектен и лесен начин за достигане до голяма аудитория създаваща конкурентно предимство за малкия и средния бизнес.

Проектирането и визуализацията се изработват по реалния размер на превозното средство, след одобрение от клиента се изработва фолиото и се монтира. При монтаж температурата на въздуха трябва да е над 15 градуса. При проект с пълноцветно изображение фолиото се печата на широко форматен принтер и се изрязва по контур. Фолиото, което се използва е с по-голяма еластичност и трайност. /цветове виж тук/

От началото на 2010 г. КАТ Пътна Полиция с наредба I-45/2010 г. въведе промени и след брандиране за автомобилите не са необходими административни процедури, които касаят промяната в регистрационната им документация

визуализациа на проект за автобус